BALTO print paskelbta socialinės atsakomybės, aplinkos apsaugos ir tvarumo ataskaita už 2022 metus

with Komentarų: 0

image

Lyderystė spausdinimo versle neatsiejama ne tik nuo geriausių poligrafijos meistrų pritraukimo, moderniausios ir inovatyviausios įrangos naudojimo. Būdami vienais didžiausių knygų gamintojų Baltijos šalyse, suvokiame būtinus pokyčius tvarumo srityje, todėl keliame aukštus reikalavimus ne tik savo tiekėjams, partneriams, tačiau skiriame savo išteklius ir laiką ekologiškai svarbiausių sprendimų atradimui bei pritaikymui spaustuvės veikloje. Vykdydami savo aplinkosauginius įsipareigojimus, visame knygų gamybos procese esame sertifikuoti daugybe sertifikatų, įskaitant aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikatą ISO 14001, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų sertifikatą ISO 45001, tiekimo grandies sertifikatus FSC ir PEFC, taip pat laikomės Europos Parlamento ir Tarybos reglamento REACH, užtikrinančio naudojamų žaliavų atsekamumą.

Įmonių socialinės atsakomybės srityje pirmenybę teikiame darbuotojų saugai, mokymams, nediskriminavimui. Mūsų aplinkos apsaugos strategija apima poveikio aplinkai matavimą, investicijas į efektyvią įrangą ir ekologiškos elektros energijos naudojimą.

Didžiuojamės, kad per 2022 metus elektros energijos suvartojimą vienai knygų tonai sumažinome 15%, o savo veikloje naudojome 100% žaliosios elektros energijos, taip sutaupydami 310 t CO2. Suvartojamo
vandens kiekis taip pat sumažėjo 24%, o daugiau kaip 96% atliekų yra perdirbama. Savo klientams suteikiame galimybę kompensuoti gamybos metu išmetamo anglies dioksido kiekį, skatindami juos pasinaudoti “Carbon Neutral” suteikiamomis galimybėmis.