Privatumo pranešimas

BALTO print yra uždaroji akcinė bendrovė įregistruota Lietuvos Respublikoje, veikianti adresu: Utenos g. 41B, LT-08217, Vilniaus mieste, bendrovės kodas - 125408740, toliau vadinama - BALTO print.
BALTO print vykdydama savo įsipareigojimus verslo partneriams ir potencialiems klientams bei siekdama pateikti visą reikiamą informaciją apie savo teikiamas paslaugas, gali surinkti verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenis.
BALTO print gerbia asmens duomenų subjektų privatumą, todėl nerenka jokių nereikalingų asmens duomenų, kurie būtų skirti bet kam kitam išskyrus kokybiškam BALTO print paslaugų teikimui.
Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau BDAR) Nr.2016/679, reguliuojantis fizinių asmeninių duomenų apsaugą ir privatumą, įsigalioja ES nuo 2018 m. gegužės 25 d., apima nuostatas dėl verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenų tvarkymo, vadovaujantis skaidrumo ir teisėtumo principais, šiame privatumo pranešime nurodoma, kokios rūšies asmens duomenis BALTO print kaupia, kaip tvarko bei saugo ir teises, kuriomis gali pasinaudoti asmens duomenų subjektai savo asmens duomenų atžvilgiu.
Užtikriname, kad visi surinkti verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti surinktus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.
Naudodamiesi BALTO print puslapiu www.baltoprint.com, Jūs suprantate ir sutinkate, su tokiu Jūsų asmens duomenų rinkimu, apdorojimu ir saugojimu, remiantis šiame privatumo pranešime nurodytomis sąlygomis ir patvirtinate, kad susipažinote su šiuo privatumo pranešimu.

1. Kaip ir kokius verslo partnerių ir/ ar potencialių klientų atstovų asmens duomenis renkame
 • automatiniu būdu sukuriamą bei registruojamą techninę informaciją, kuri surenkama kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės www.baltoprint.com puslapyje. Mūsų serveriai įrašo informaciją (“log data”), įskaitant informaciją, kurią Jūsų naršyklė automatiškai siunčia kiekvieną kartą, kai lankotės BALTO print puslapyje. Šie duomenys apima IP adresą, aplankyto puslapio adresą, ankstesnio puslapio adresą, datą ir laiką, naršyklės tipą ir versiją. Šie duomenys lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojami, tokie duomenys niekam neperduodami ir yra saugomi tik BALTO print puslapio problemų diagnostikos, statistikos ir apsaugos nuo neteisėto, neteisėto, žalingo puslapio naudojimo tikslais.
 • naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jums galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie BALTO print puslapio naudotojų elgesį, tobulinti puslapį ir Jūsų aptarnavimą. Daugiau informacijos rasite puslapyje Slapukų naudojimo taisyklės.
 • informaciją, kurią pateikiate susisiekę su BALTO print (pvz. kreipiantis į BALTO print klientų aptarnavimą), tokius kaip vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos adresas (gatvė, pašto kodas, miestas, šalis). Galima kreiptis BALTO print puslapio skyriuje “KONTAKTAI” nurodytais el. paštu, telefonu arba per kontaktų formą, Facebook ar asmeniškai atėjus.
 • Vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja BALTO print vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės BALTO print patalpose.
2. Kokiu tikslu BALTO print renka verslo kontaktų - verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenis?

Verslo kontaktų - verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas BALTO print teisėtu interesu bendrauti su verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovais.
BALTO print naudoja verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmeninę informaciją įvairiems teisėtiems verslo tikslams, įskaitant kai kuriuos ar visus iš žemiau išvardintų:

 • siekiant įvykdyti sutartį ar susitarimą, kurio šalimis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį/susitarimą;
 • Perduodant sutarties pagrindu užsakytą produktą subrangovams gaminti ar pagamintą produktą mūsų tiekėjams pristatyti Jums;
 • patobulinti, modifikuoti, individualizuoti ar kitaip pagerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę/ bendravimą mūsų verslo partnerių ir/ar potencialių klientų labui;
 • siųsti įvairaus formato pranešimus verslo partnerių atstovams, kurie būtų būtini ar įdomūs;
 • administruoti verslo partnerių atstovų kontaktinę informaciją;
 • Verslo partnerių ir/ar potencialių klientų konsultavimo ir komunikacijos tikslais;
 • rinkti statistinius duomenis;
 • teisinių įsipareigojimų, teismo ir valdžios sprendimų vykdymui;
 • nustatyti ir užkirsti kelią netinkamam naudojimui, sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai;
 • pateikti tikslinę rinkodaros informaciją el. paštu;
 • Kad užtikrintume Jūsų ir mūsų turto saugumą.
3. Kas atsakingas už verslo kontaktų - verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenų administravimą?

Prieigą prie surinktų verslo partnerių ir ar potencialių klientų asmens duomenų turi tik BALTO print atstovai, atsakingi už BALTO print paslaugų teikimą ir konsultacijas, asmenys, kurie atsakingi už puslapio [email protected] techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą bei BALTO print serverio techninę priežiūrą ir aptarnavimą.
BALTO print kolektyvas supažindintas su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina nustatytų organizacinių priemonių dėl asmens duomenų saugojimo bei tvarkymo laikymąsi.

4. Kaip ilgai BALTO print saugo verslo kontaktų - verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenis?

Verslo kontaktų - verslo partnerių atstovų asmens duomenis BALTO print saugo verslo santykių metu ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus verslo santykiams pasibaigus.
Konsultavimo ir komunikacijos tikslu elektroniniu būdu surinkti potencialių klientų atstovų duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susiekimo su BALTO print.
Kilus klausimams, susijusiems su Jūsų asmens duomenų saugojimu, kviečiame kreiptis el.paštu: [email protected] laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl asmens duomenų kaupimo”.
Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiškai arba BALTO print įgalioto darbuotojo.

5. Kam BALTO print atskleidžia surinktus asmens duomenis?

BALTO print nesidalina verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų duomenimis su kitomis įmonėmis be asmens duomenų subjektų leidimo, nebent:

 • susijusioms įmonėms (UAB BALTO, UAB BALTO print, UAB BALTO trader), subrangovams ar tiekėjams paslaugų teikimo tikslu.
 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus;
 • Vesdami derybas su trečiąja šalimi dėl verslo pardavimo/pirkimo, būsimam tokio verslo pirkėjui.

Tokiu atveju mes siekiame, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

6. Kaip BALTO print naudoja slapukus ir internetinio stebėjimo programas?
 • Siekdami, kad Jūsų apsilankymai BALTO print puslapyje būtų patogesni bei tobulinti savo teikiamų paslaugų kokybę, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstines informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje, arba pvz.” Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, marketingo ir optimizacijos tikslais, kurią teikia Google Inc. (Google).
 • Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną, o dauguma naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti BALTO print puslapio funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie puslapio. Išsamesnė informacija pateikta BALTO print puslapyje skyriuje: Slapukų naudojimo taisyklės
7. Asmens duomenų subjektų teisės
 • Jūs turite teisę sužinoti, kokius Jūsų asmeninius duomenis esame sukaupę.
 • Jūs turite teisę paprašyti ištaisyti Jūsų neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis.
 • Jūs turite teisę paprašyti ištrinti sukauptus asmeninius duomenis apie Jus.
 • Jūs turite teisę paprašyti nustoti naudoti Jūsų sukauptus asmeninius duomenis.

BALTO print verslo kontaktai - verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovai gali bet kuriuo metu paprieštarauti dėl jų asmens duomenų naudojimo ir/ar saugojimo bei pareikalauti surinktų asmens duomenų kopijų.
Jei norite gauti informaciją apie surinktą informacija apie Jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti, ištrinti ar nustoti naudoti, siųskite užklausą el. pašto adresu: [email protected] laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl duomenų kaupimo”.
Informacija pateikiama nemokamai. Jei būtų nustatyta, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, BALTO print turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

8. Kur kreiptis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo pažeidimo

Jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu: [email protected] ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.
Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas: [email protected].

9. Kaip keičiama privatumo politika

Privatumo pranešimo nuostatos peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą.
Privatumo pranešimo papildymai ar pakeitimai publikuojami adresu: www.baltoprint.com/privatumo politika ir įsigalioja nuo jo paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami BALTO print puslapyje.
BALTO print rekomenduoja periodiškai susipažinti su naujausia šio privatumo pranešimo versija.

BALTO print privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2018-08-05.

Tikimės, kad ši informacija yra Jums naudinga ir padės plėtoti sėkmingus verslo santykius.