UAB BALTO print, viena didžiausių spaustuvių ir knygų gamintojų Baltijos šalyse, įgyvendina projektą „Kompleksinis knygų viršelių ir kitų leidinių komponentų gamybos įrangos modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“. Projektas skirtas naujų technologinių ekoinivacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni gamybinė įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.

 • Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.
  Projekto finansavimas – 900 000 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. balandžio 17 d. iki 2022 m. sausio 15 d.

UAB BALTO print įgyvendina projektą „Knygų gamybos proceso modernizavimas diegiant skaitmenines technologijas“. Šiuo projektu įmonė siekia modernizuoti gamybinę-technologinę bazę ir tobulinti/skaitmeninti gamybos procesus. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti modernius spaudos įrenginius, kurie leis padidinti gamybos proceso efektyvumą, pagerinti gaminamos produkcijos kokybę. Visa tai leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių tenkinimą, padidinti įmonės darbo našumą ir įgyti konkurencinį pranašumą.

 • Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.
  Projekto finansavimas – 2, 7 mln. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

UAB BALTO print kartu su kitais partneriais taip pat įgyvendina projektą „Inovatyvių išteklius tausojančių spaudos produktų eksporto plėtra“. Projekto tikslas - kartu veikiančių įmonių grupės įsitraukimas į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo išteklius tausojančiai produkcijai naujas eksporto rinkas.

 • Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“.  Projekto finansavimas: 269 499,79 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. rugpjūčio 8 d. – 2021 m. rugpjūčio 7 d.
 

Printing production from a single source

There are printing service competencies in one place. Complex solutions are offered for your convenience.

Sužinoti daugiau