Kaip eksportuoti į PDF iš Adobe InDesign


Kai InDesign dokumentas atitinka spaudos reikalavimus (praeina Preflight patikrą), galima išeksportuoti į spaudai tinkamą PDF formatą. Eksportas atliekamas per InDesign pagrindinį meniu pasirinkus File → Adobe PDF Presets → [PDF/X-4:2008]...

PDF/X-4:2008 standartas atitinka mūsų spaudos keliamus reikalavimus, todėl daugumą eksporto parametrų galima palikti kokie siūlomi pagal nutylėjimą.

Svarbu Marks and Bleeds skiltyje varnelės turi būti uždėtos TIK ant Crop Marks, Page Information ir Use Document Bleed Settings. Kitas reikšmes palikite kokios yra pagal nutylėjimą:

Jei dokumento nustatymuose nėra nustatytas Bleed (užlaidos) parametras, tokiu atveju uždėjus varnelę matysite visur 0. Rekomenduojame pataisyti dokumento nustatymus ir uždėti Bleed po 5 mm (minimali reikšmė - 3 mm). Kieto įrišimo viršeliams Bleed reikšmė turi būti 18 mm:

Taip pat galima Bleed reikšmę nustatyti ir nuėmus varnelę nuo „Use Document Bleed Settings“, tačiau tokiu atveju užlaidos bus pritaikytos ne dokumentui, o tik eksportuojamam PDF failui.

Pastaba: Dokumento nustatymuose Bleed reikšmė keičiama File→ Document Setup (Ctrl + Alt + P). 

Color Conversion laukelyje pasirinkite Convert to Destination (Preserve Numbers), o laukelyje Destination - spalvinį profilį pagal popierių, ant kurio bus spauda. PDF/X parametruose Output Intent Profile Name laukelyje taip pat turi būti nurodytas tas pats profilis.