Failų paruošimas ir perdavimas

FAILŲ PATEIKIMAS

 • Jei leidinį ruošiate Adobe InDesign programoje, prieš pateikiant PDF failus į spaustuvę, rekomenduojame atlikti pirminę maketo patikrą Adobe InDesign programos įrankiu Preflight. Taip sutaupysite tiek savo, tiek mūsų laiko, užkirsime kelią galimoms maketavimo klaidoms. Trumpos instrukcijos kaip tai padaryti yra pateikiamos čia.
 • Failai pateikiami PDF formatu. Pateikiami per Balto Print ikispaudiminį portalą https://insite.baltoprint.com
 • Prisijungimo vardą ir slaptažodį suteikia mūsų projektų vadovai.
 • PDF failai turi būti pateikti PDF/X-4 versija.
 • Kiekvienas gaminio komponentas pateikiamas atskiru failu: vidaus puslapiai, priešlapiai, viršelis, aplankai, UV lakas, folijavimas ir t.t.
 • Failai pateikiami neskaidyti (composite). Jei failas viršija 2 GB, failą galima skaidyti, tiksliai nurodant puslapių numerius failo pavadinime, pvz., “knyga_001-150.pdf“, „knyga_151-300.pdf“ ir t.t.
 • Viename PDF failo lape talpinamas tik vienas gaminio puslapis, t.y. negalimas puslapių grupavimas ar lankavimas (nenaudoti spreads).
 • Visų puslapių formatas turi atitikti gaminio dydį.
 • Tušti puslapiai turi būti įtraukti į maketų failus.
 • Gaminio failai su kalbų keitimu pateikiami atskiriant pagrindą (CMYK be kintančio teksto) ir kalbų tekstus atskiruose failuose (K+K+…).
 • Viršelių (kartu su nugarėle) bei aplankų maketai pateikiami kaip išklotinė – atskiruose failuose.
 • Jei gaminio failų korekcijos viršija 10 puslapių, turi būti pateikiamas naujas failas (failai nesiunčiami po 1 puslapį).
 • Makete negali būti nespausdinamų objektų, tokių kaip anotacijos ar objektai, kuriems suteiktas atributas „nespausdinamas objektas”.

FAILŲ KOKYBĖ, ŠRIFTAI, TEKSTAI

 • Iliustracijoms rekomenduojama naudoti 300-350 dpi skiriamąją gebą. Minimali skiriamoji geba neturėtų būti žemesnė nei 250 dpi. Jei skiriamoji geba bus žemesnė, iliustracijos spaudoje gali atrodyti nekokybiškai. Jei skiriamoji geba žemesnė nei 150 dpi, iliustracijos spaudai nėra tinkamos.
 • 1 bito (bitmap) iliustracijoms rekomenduojama naudoti 600-1200 dpi skiriamąją gebą.
 • Vienspalviai juodi tekstai (šriftai) bei brūkšniniai kodai turi būti spausdinami viena spalva. Pasitaikanti klaida – tekstas keturiomis spalvomis. Prie tokio teksto neturi būti tvirtinamas joks spalvinis profilis.
 • Visi makete naudojami šriftai privalo būti įtraukti (embedded) į maketo PDF failą.
 • Makete negali būti naudojamos plonesnės nei 0,2 pt (hairline) linijos.
 • Juodi tekstai, lentelės, linijos, kiti nespalvoti maketo elementai turi būti paruošti juoda spalva (K). RGB spalvynas spaudai netinkamas.
 • Makete pateikiami galutiniai tekstai ir spaudos elementai.

SPALVOS

 • Visi maketo objektai turi būti konvertuoti į CMYK arba Grayscale spalvinius modelius ir/arba Pantone, HKS spalvas. Makete negali būti palikta RGB, LAB, MultiChannel spalvinių modelių objektų – ofsetinei spaudai jie nėra tinkami.
 • Leidinyje, skirtame skaitmeninei spaudai, turi būti tik CMYK spalvos.
 • Nenaudojamos užspausdinimo (overprint) nuostatos baltai spalvai. Apie užspausdinimo nuostatos naudojimą pantoninėms ar HKS spalvoms būtina atskirai informuoti atsakingą BALTO print projektų vadovą el.paštu.
 • 100 % juodai (K) spalvai rekomenduojame naudoti overprint funkciją.
 • Vientisiniai bei pereinantys (gradient) rastrai leidinyje turi būti ne šviesesni nei 3 % vienam CMYK kanalui. Šviesesni rastrai turi labai didelę tikimybę išnykti spaudos proceso metu.
 • Spaudai naudojant gelsvo atspalvio popierių („yelowish”, pvz. Munken) arba popierių, kurio sudėtyje yra optinių baliklių (OBA), įvertinkite, kad popieriaus intensyvumas ir atspalvis įtakoja spaudą.
 • Lyginant skaitmeninio atspaudo (spaudos proof’as, spalvinis bandominis atspaudas) imituotą spaudą su leidiniu įvertinkite, kad skaitmeninis atspaudas yra spausdinamas ant pusiau matinio kreidinio arba ofsetinio nekreidinio popieriaus.

UŽLAIDOS

 • Kiekviename PDF failo puslapyje turi būti nurodomos apipjovimo (TrimBox) ir užlaidų (BleedBox) žymės.
 • Turi būti paliktos 3-5 mm užlaidos (5 mm yra geriau nei 3 mm), kieto įrišimo viršeliams – 18 mm.
 • Maketo lapo nukirpimo langas (TrimBox) turi atitikti galutinį apipjautą leidinio bloko formatą.
 • Visų maketo lapų nukirpimo langai (TrimBox) turi būti vienodų matmenų. Jei dėl kokių nors priežasčių yra kitaip, apie tai būtina informuoti atsakingą BALTO print projektų vadovą el. paštu.
 • Tekstai, puslapio numeriai, svarbios iliustracijos maketuojamos ne arčiau nei 5 mm nuo leidinio apipjovimo kraštų (TrimBox).
 • Minkšto viršelio gaminiams pirmajame bei paskutiniajame bloko puslapiuose ir antrajame bei trečiajame viršeliuose prie nugarėlės rekomenduojama palikti po 3 mm nespausdinto ploto juosteles ( kad blokas tvirčiau prisiklijuotų prie viršelio). Jei tuose puslapiuose yra teksto ar kitų svarbių grafikos elementų, rekomenduojama juos atitraukti po 7 mm.
 • Kieto viršelio gaminiams pirmajame bei paskutiniajame bloko puslapiuose ir priekinio priešlapio ketvirtame puslapyje bei galinio priešlapio pirmame puslapyje prie nugarėlės rekomenduojama palikti po 5 mm nespausdinto ploto juosteles (kad blokas tvirčiau prisiklijuotų prie viršelio). Jei puslapiuose yra teksto ar kitų svarbių grafikos elementų, būtina juo atitraukti po 8 mm.

FOLIJAVIMAS, UV LAKAVIMAS, IŠKIRTIMAS

 • UV dalinio lakavimo, šilkografijos, folijavimo, įspaudo ar iškirtimo formų maketai pateikiami atskirais vektoriniais failais PDF formatu.
 • Ofsetinis dalinis lakas (nemaišyti su UV daliniu laku) pateikiamas kaip Pantone spalva (būtina uždėti overprint) tame pačiame faile (pvz. CMYK + Pantone).
 • Failo maketo formatas turi atitikti spaudos formatą.
 • Failuose turi būti tiksliai nurodytos apipjovimo žymes (TrimBox).
 • Maketo objektai privalo būti paruošti 100 % juoda (K) spalva.
 • Geometriškai objektai turi tiksliai atitikti leidinio maketo formatą.
 • Dėl atsirandančio netikslumo gamybos procese nerekomenduojame įspaudo sutapdinti su spaudos objektais (galimas neatitikimas su spaudos objektais iki 2 mm). Įspaudo efektą viršeliui rekomenduojame rinktis kartu su folija netapdinant jų su spaudos objektais makete.

DAŽŲ KIEKIS

 • Siekiant išvengti per didelio dažų kiekio spaudoje, maketui turi būti parinktas tinkamas ICC profilis, priklausantis nuo gaminio popieriaus. Mes dažniausiai naudojame 3 profilių tipus: kreidiniam, nekreidiniam bei gelsvam „knyginiam” popieriui.
 • Ketindami spausdinti ant kreidinio popieriaus neviršykite 330 % bendro maksimalaus dažų kiekio vienam taškui.
 • Nekreidiniam popieriui neviršykite 300 % bendro maksimalaus dažų kiekio vienam taškui.
 • Munken popieriaus gamintojas rekomenduoja naudoti iki 260 % bendro maksimalaus dažų kiekio vienam taškui.

FAILŲ PATVIRTINIMAS, ATSAKOMYBĖ, TERMINAI

 • Gavę failus, mūsų reprocentro darbuotojai konvertuoja juos per RIP ir patikrina, ar failas spaudai paruoštas tinkamai. Pastebėję konvertavimo klaidas informuoja klientą apie aptiktas klaidas. Klientas pakoreguoja failą pagal pateiktas pastabas.
 • Galutiniam maketo suderinimui klientui paruošiamas elektroninis spaudos pavyzdys (soft-proof’as), kuris atvaizduoja būsimą knygą elektroniniame pavidale. Soft-proof’o peržiūra ir patvirtinimas yra būtinas žingsnis prieš pradedant spausdinti. Privaloma atidžiai išnagrinėti pateiktą elektroninį kontrolinį atspaudą dėl galimų elektroninio maketo klaidų ar netikslumų ir raštu jį patvirtinti arba pateikti maketo korekcijas. Ruošdami soft-proofą siuntimui visada stengiamės sumažinti failo apimtį, todėl visi faile esantys objektai yra sumažinami iki 250 dpi skiriamosios gebos (rezoliucijos) dydžio. Esant poreikiui galime pateikti ir aukštesnės rezoliucijos soft-proofą.
 • Koreguojant elektroninį maketą daugiau nei du kartus taikomas 50 € mokestis už kiekvieną papildomą korekciją.
 • Jūs galite raštu atsisakyti elektroninio kontrolinio atspaudo (soft-proof) pateikimo paslaugos. Gaminys bus atspausdintas pagal Jūsų pateiktus failus.
 • Užsakymo gamybos data priklauso nuo failo patvirtinimo datos. Užsakymo gamyba planuojama tik po galutinio failo patvirtinimo. Standartinio produkto gamybos terminas po failų patvirtinimo 2-3 savaitės. Failų pirminį patikrinimą spaudai atliekame per 24 val. nuo failo gavimo datos.
 • Soft-proofo peržiūrai naudokite naujausią Adobe Acrobat Reader programą. Įjunkite peržiūros „use overprint display” režimą (Edit → Preferences → General. Page Display → Use Overprint Display). Šis peržiūros režimas padės jums pastebėti galimas „overprint” ir „trapping” klaidas objektuose. Nenaudokite soft-proofų peržiūrai mobiliųjų įrenginių arba įrenginių nepalaikančių Adobe programos, nes juose šios klaidos nebus identifikuotos. Naudodami rekomenduojamą Adobe Acrobat Reader programą Jūs būsite užtikrinti, kad matote iliustracijas, užlaidas, tekstus, įvairius (ir nereikalingus) objektus taip, kaip jie bus matomi ir spaudoje.
 • Gamintojas nėra atsakingas už pateiktą gamybai leidinio maketą arba patvirtintą elektroninį kontrolinį (soft-proof) atspaudą, t.y. už leidinio turinį, už spaudinio teksto ir grafikos elementų visumą, spalvotumą, puslapių numeraciją, rezoliuciją, kritinių teksto ar grafikos elementų poziciją lapo kraštų atžvilgiu, nepakankamą taškinių paveikslų spalvinį kontrastą, dalinio lakavimo, folijavimo ar iškirtimo elementų poziciją maketo atžvilgiu.
 • FSC ženklinimas yra būdas informuoti visuomenę ir vartotojus, jog spauda yra atspausdinta ant FSC sertifikuoto popieriaus. FSC prekės ženklai yra svarbūs visai FSC sistemai, kurie labai rimtai suvokia bet kokį FSC prekių ženklų naudojimo pažeidimą.  Todėl Jūs esate pilnai atsakingi už tinkamą FSC ženklo nurodymą gaminio maketo failuose ir prisiimate visą riziką, jei neužsakius/nepasirinkus FSC sertifikuoto popieriaus gaminio spaudai, FSC ženklas nurodomas gaminio maketo failuose.

Daugiau patarimų apie failų paruošimą galite rasti YouTube kanale „BALTO print class“.

Dėmesio!


 • Užsakovų pateiktos laikmenos saugomos iki produkto pagaminimo ir perdavimo užsakovui.
 • Už laiku neatsiimtas laikmenas neatsakome.
 • Gautų failų nearchyvuojame ir už jų išsaugojimą neatsakome.
 • Iškilus klausimams prašome kreiptis į Paruošimo spaudai skyrių el. paštu [email protected].

Informacijos talpinimas


Medžiagą spaudai talpinti adresu https://insite.baltoprint.com
Dėl prisijungimo duomenų kreiptis į:

 • jus aptarnaujantį vadybininką;
 • bendru telefonu (+370~5) 210 11 11;
 • elektroniniu paštu [email protected]