Balto print parama Ukrainai ir jos vaikams

with Komentarų: 0

Pasaulyje tvyrant įtampai, o kasdieniame mūsų gyvenime neatsitraukiant suvokimui, kad čia pat, Ukrainoje, vyksta tragiški ir protu nesuvokiami dalykai, birželio 1-ąją minima Tarptautinė vaikų gynimo diena įgauna dar svaresnę prasmę.

BALTO print spaustuvėje nuolat ieškome būdų padėti už laisvę kovojantiems Ukrainos žmonėms. Galbūt kam nors gali pasirodyti naivu karo akivaizdoje kalbėti apie knygas ir jų jėgą įtampai slopinti, tačiau norime tikėti, kad knygos ir šioje situacijoje gali likti tuo, kuo buvo ištisus šimtmečius – galimybe atitrūkti nuo sunkios realybės, užuovėja, mąstymo skvarbumo auginimo įrankiu.

Minėdami šių metų Tarptautinę vaikų gynimo dieną, ypač stipriai suprantame laisvės ir saugumo vertę ir dar skaudžiau suvokiame Ukrainos vaikų ir juos gelbstinčiųjų tragediją. Atsvaros kūrimui ir saugumo jausmui suteikti kviečiame į rankas paimti knygą. Būtent todėl mūsų spaustuvė, suvienijusi jėgas su organizacija “Stiprūs kartu”, parėmė Ukrainos leidyklas ir atspausdino keturias lietuvių autorių knygas vaikams ukrainiečių kalba.

Džiaugiamės, kad dabar Lietuvoje apsistoję ukrainiečių vaikai ir jiems gelbstintys suaugusieji savo gimtąja kalba galės skaityti Evelinos Daciūtės ir Aušros Kiudulaitės “Laimė yra lapė”, Mariaus Marcinkevičiaus ir Linos Dūdaitės “Sivužą” ir Beno Bėranto ir Vilijos Kvieskaitės “Riešutortą” ir “Baubaimę”. Tikime, kad už šių, vaikiškas baimes ar svarbiausius norus atspindinčių istorijų vaikai ras taip reikalingą dvasinę atsvarą šių mėnesių blogiui primiršti. Mūsų pareiga – padėti jiems tai padaryti, todėl padedame, darydami tai, ką mokame geriausiai.