Failų paruošimas ir perdavimas

Failų pateikimas


 • Failai pateikiami PDF formatu. Jie atsiunčiami į „BALTO print“ FTP serverį. Prisijungimo vardą ir slaptažodį suteikia mūsų projektų vadovai.
 • Prašome PDF failus pateikti PDF/X-4 versija.
 • Kiekvienas knygos komponentas pateikiamas atskiru failu: vidaus puslapiai, priešlapiai, viršelis, UV lakas, aplankai, folijavimas ir t.t.
 • Failai pateikiami neskaidyti (composite). Jei failas viršija 2 GB, failą galima skaidyti, tiksliai nurodant puslapių numerius failo pavadinime, pvz., “knyga_001-150.pdf“, „knyga_151-300.pdf“ ir t.t.
 • Viename PDF failo lape talpinamas tik vienas leidinio puslapis, t.y. negalimas puslapių grupavimas ar lankavimas (nenaudoti spreads).
 • Visų puslapių formatas turi atitikti gaminio dydį.
 • Tušti puslapiai turi būti įtraukti į maketų failus.
 • Leidinio failai su kalbų keitimu pateikiami atskiriant pagrindą (CMYK be kintančio teksto) ir kalbų tekstus atskiruose failuose (K+K+...).
 • Viršelių (kartu su nugarėle) bei aplankų maketai pateikiami kaip išklotinė – atskiruose failuose.
 • Jei gaminio failų korekcijos viršija 10 puslapių, turi būti pateikiamas naujas failas (failai nesiunčiami po 1 puslapį).


Failų kokybė, šriftai, tekstai


 • Iliustracijoms rekomenduojama naudoti 300-350 dpi skiriamąją gebą. Minimali skiriamoji geba neturėtų būti žemesnė nei 225 dpi. Jei skiriamoji geba bus žemesnė, iliustracijos spaudoje atrodys nekokybiškai. Jei skiriamoji geba žemesnė nei 150 dpi, iliustracijos spaudai nėra tinkamos.
 • 1 bito (bitmap) iliustracijoms rekomenduojama naudoti 600-1200 dpi skiriamąją gebą.
 • Vienspalviai juodi tekstai (šriftai) bei brūkšniniai kodai turi būti spausdinami viena spalva. Pasitaikanti klaida – tekstas keturiomis spalvomis. Prie tokio teksto neturi būti tvirtinamas joks spalvinis profilis.
 • Visi makete naudojami šriftai privalo būti įtraukti (embedded) į maketo PDF failą.
 • Makete negali būti naudojamos plonesnės nei 0,2 mm (hairline) linijos.
 • Juodi tekstai, lentelės, linijos, kiti nespalvoti maketo elementai turi būti paruošti juoda spalva (K). RGB spalvinis modelis spaudai netinkamas.
 • Makete pateikiami galutiniai tekstai ir spaudos elementai.


Spalvos


 • Visi maketo objektai turi būti konvertuoti į CMYK arba Grayscale spalvinius modelius ir/arba Pantone, HKS spalvas. Makete negali būti palikta RGB, LAB, MultiChannel spalvinių modelių objektų – ofsetinei spaudai jie nėra tinkami.
 • Leidinyje, skirtame skaitmeninei spaudai, turi būti tik CMYK spalvos.
 • Nenaudojamos užspausdinimo (overprint) nuostatos baltai spalvai. Apie užspausdinimo nuostatos naudojimą pantoninėms ar HKS spalvoms būtina atskirai informuoti atsakingą BALTO print projektų vadovą el.paštu.
 • 100 % juodai (K) spalvai rekomenduojame naudoti overprint funkciją.
 • Vientisiniai bei pereinantys (gradient) rastrai leidinyje turi būti ne šviesesni nei 3 % vienam CMYK kanalui. Šviesesni rastrai turi labai didelę tikimybę išnykti spaudos proceso metu.
 • Spaudai naudojant gelsvo atspalvio popierių ("yelowish", pvz. Munken) arba popierių, kurio sudėtyje yra optinių baliklių (OBA), įvertinkite, kad popieriaus intensyvumas ir atspalvis įtakoja spaudą.
 • Lyginant skaitmeninio atspaudo (spaudos proof’as, spalvinis bandominis atspaudas) imituotą spaudą su leidiniu įvertinkite, kad skaitmeninis atspaudas yra spausdinamas ant pusiau matinio kreidinio arba ofsetinio nekreidinio popieriaus.


Užlaidos


 • Kiekviename PDF failo puslapyje turi būti nurodomos apipjovimo (TrimBox) ir užlaidų (BleedBox) žymes.
 • Turi būti paliktos 3-5 mm užlaidos (5 mm yra geriau nei 3 mm), kieto įrišimo viršeliams - 18 mm.
 • Maketo lapo nukirpimo langas (TrimBox) turi atitikti galutinį apipjautą leidinio bloko formatą.
 • Visų maketo lapų nukirpimo langai (TrimBox) turi būti vienodų matmenų. Jei dėl kokių nors priežasčių yra kitaip, apie tai būtina informuoti atsakingą BALTO print projektų vadovą el. paštu.
 • Tekstai, puslapio numeriai, svarbios iliustracijos maketuojamos ne arčiau nei 5 mm nuo leidinio apipjovimo kraštų (TrimBox).
 • Minkšto viršelio gaminiams pirmajame bei paskutiniajame bloko puslapiuose ir antrajame bei trečiajame viršeliuose prie nugarėlės rekomenduojama palikti po 3 mm nespausdinto ploto juosteles ( kad blokas tvirčiau prisiklijuotų prie viršelio). Jei tuose puslapiuose yra teksto ar kitų svarbių grafikos elementų, rekomenduojama juos atitraukti po 7 mm.
 • Kieto viršelio gaminiams pirmajame bei paskutiniajame bloko puslapiuose ir priekinio priešlapio ketvirtame puslapyje bei galinio priešlapio pirmame puslapyje prie nugarėlės rekomenduojama palikti po 5 mm nespausdinto ploto juosteles (kad blokas tvirčiau prisiklijuotų prie viršelio). Jei puslapiuose yra teksto ar kitų svarbių grafikos elementų, būtina juo atitraukti po 8 mm.


Folijavimas, UV lakavimas, iškirtimas


 • UV dalinio lakavimo, šilkografijos, folijavimo, įspaudo ar iškirtimo formų maketai pateikiami atskirais vektoriniais failais PDF formatu.
 • Failo maketo formatas turi atitikti spaudos formatą.
 • Failuose turi būti tiksliai nurodytos apipjovimo žymes (TrimBox).
 • Maketo objektai privalo būti paruošti 100 % juoda (K) spalva.
 • Geometriškai objektai turi tiksliai atitikti leidinio maketo formatą.
 • Dėl atsirandančio netikslumo gamybos procese nerekomenduojame įspaudo sutapdinti su spaudos objektais (galimas neatitikimas su spaudos objektais iki 2 mm). Įspaudo efektą viršeliui rekomenduojame rinktis kartu su folija netapdinant jų su spaudos objektais makete.


Dažų kiekis


 • Siekiant išvengti per didelio dažų kiekio spaudoje, maketui turi būti parinktas tinkamas ICC profilis, priklausantis nuo gaminio popieriaus. Mes dažniausiai naudojame 4 profilių tipus: kreidiniam, nekreidiniam, kreidiniam "žurnaliniam" bei gelsvam "knyginiam" popieriui.
 • Ketindami spausdinti ant kreidinio popieriaus neviršykite 330 % bendro maksimalaus dažų kiekio vienam taškui. Jei kreidinis popierius yra purus (purumas >= 1), neviršykite 305 % bendro maksimalaus dažų kiekio vienam taškui.
 • Nekreidiniam popieriui neviršykite 300 % bendro maksimalaus dažų kiekio vienam taškui.
 • Munken popieriaus gamintojas rekomenduoja naudoti iki 260 % bendro maksimalaus dažų kiekio vienam taškui.
 • Jei nežinote ant kokio popieriaus bus spausdinamas gaminys failo ruošimui naudokite ISO Coated v2 300 % (jis yra universalus). Prieš pateikiant failą spaudai, pakeiskite ICC profilį pagal pasirinktą gaminio popierių.


Failų patvirtinimas, atsakomybė, terminai


 • Gavę failus, mūsų reprocentro darbuotojai konvertuoja juos per RIP ir patikrina, ar failas spaudai paruoštas tinkamai. Pastebėję konvertavimo klaidas informuoja klientą apie aptiktas klaidas. Klientas pakoreguoja failą pagal pateiktas pastabas.
 • Galutiniam maketo suderinimui klientui paruošiamas elektroninis spaudos pavyzdys (soft-proof’as), kuris atvaizduoja būsimą knygą elektroniniame pavidale. Soft-proof’o peržiūra ir patvirtinimas yra būtinas žingsnis prieš pradedant spausdinti. Privaloma atidžiai išnagrinėti pateiktą elektroninį kontrolinį atspaudą dėl galimų elektroninio maketo klaidų ar netikslumų ir raštu jį patvirtinti arba pateikti maketo korekcijas. Ruošdami soft-proofą siuntimui visada stengiamės sumažinti failo apimtį, todėl visi faile esantys objektai yra sumažinami iki 250 dpi skiriamosios gebos (rezoliucijos) dydžio. Esant poreikiui galime pateikti ir aukštesnės rezoliucijos soft-proofą.
 • Koreguojant elektroninį maketą daugiau nei du kartus taikomas 50 € mokestis už kiekvieną papildomą korekciją.
 • Jūs galite raštu atsisakyti elektroninio kontrolinio atspaudo (soft-proof) pateikimo paslaugos. Gaminys bus atspausdintas pagal Jūsų pateiktus failus.
 • Užsakymo gamybos data priklauso nuo failo patvirtinimo datos. Užsakymo gamyba planuojama tik po galutinio failo patvirtinimo. Standartinio produkto gamybos terminas po failų patvirtinimo 2-3 savaitės. Failų pirminį patikrinimą spaudai atliekame per 24 val. nuo failo gavimo datos.
 • Soft-proofo peržiūrai naudokite naujausią Adobe Acrobat Reader programą. Įjunkite peržiūros "use overprint display" režimą (Edit → Preferences → General. Page Display → Use Overprint Display). Šis peržiūros režimas padės jums pastebėti galimas "overprint" ir "trapping" klaidas objektuose. Nenaudokite soft-proofų peržiūrai mobiliųjų įrenginių arba įrenginių nepalaikančių Adobe programos, nes juose šios klaidos nebus identifikuotos. Naudodami rekomenduojamą Adobe Acrobat Reader programą Jūs būsite užtikrinti, kad matote iliustracijas, užlaidas, tekstus, įvairius (ir nereikalingus) objektus taip, kaip jie bus matomi ir spaudoje.
 • BALTO print nėra atsakinga už pateiktą gamybai leidinio maketą arba patvirtintą elektroninį kontrolinį (soft-proof) atspaudą, t.y. už leidinio turinį, už spaudinio teksto ir grafikos elementų visumą, spalvotumą, puslapių numeraciją, rezoliuciją, kritinių teksto ar grafikos elementų poziciją lapo kraštų atžvilgiu, nepakankamą taškinių paveikslų spalvinį kontrastą, dalinio lakavimo, folijavimo ar iškirtimo elementų poziciją maketo atžvilgiu.

Dėmesio!


 • Užsakovų pateiktos laikmenos saugomos iki produkto pagaminimo ir perdavimo užsakovui.
 • Už laiku neatsiimtas laikmenas neatsakome.
 • Gautų failų nearchyvuojame ir už jų išsaugojimą neatsakome.
 • Iškilus klausimams prašome kreiptis į Paruošimo spaudai skyrių tel. (+370~5) 210 11 13.

Informacijos talpinimas


Medžiagą spaudai talpinti adresu ftp://ftp.baltoprint.com.
Dėl prisijungimo duomenų kreiptis į:

 • jus aptarnaujantį vadybininką;
 • bendru telefonu (+370~5) 210 11 11;
 • elektroniniu paštu info@baltoprint.com

Jei planuojate siųsti didesnius informacijos kiekius arba turite lėtą bei nestabilią internetinę prieigą, rekomenduojame naudoti nemokamą programą FileZilla. Ją rasite adresu: http://filezilla-project.org/

Jei dėl kokių nors svarbių priežasčių (pvz.: nepraleidžia ugniasienė) negalite naudoti FTP protokolo, didelius failus siųskite per WeTransfer svetainę.