UAB BALTO print, viena didžiausių spaustuvių ir knygų gamintojų Baltijos šalyse, įgyvendina projektą „Kompleksinis knygų viršelių ir kitų leidinių komponentų gamybos įrangos modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“. Projektas skirtas naujų technologinių ekoinivacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni gamybinė įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 900 000 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. balandžio 17 d. iki 2021 m. balandžio 19 d.